Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-53de3478-47b0-409f-abe3-c8876a518c23

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties > Verbindingslijnen > Id-53de3478-47b0-409f-abe3-c8876a518c23
ArchiMate-verbindingslijn Id-53de3478-47b0-409f-abe3-c8876a518c23
Verbindingslijn-id  : Id-057efc86-104a-30ca-a430-ef84123c3740
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties
ArchiMate-relatie  : Ontwikkelen beleid => Enterprise architectuur (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-c6abfbd8-5754-486a-ac4b-8d81ffaf42ff (Ontwikkelen beleid)
Naar vorm  : Id-4d0aba10-3764-4c28-a1a8-511a73689f69 (Enterprise architectuur)
Z-coördinaat  : 251
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :