Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-7401c858-e7aa-4f82-9ce3-fe555a9a9677

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsfunctiemodel (detail) > Vormen > Id-7401c858-e7aa-4f82-9ce3-fe555a9a9677
ArchiMate-vorm Id-7401c858-e7aa-4f82-9ce3-fe555a9a9677
Vorm-id  : Id-0582f2b1-1ac7-3609-b176-0dcd13225072
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsfunctiemodel (detail)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-4aebdbe0-29e9-4448-a4cd-c724b26538aa
ArchiMate-element  : Onderzoeksinstrumentontwikkeling (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1319
Y-coördinaat  : 385
Z-coördinaat  : 121
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb5
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :