Deelnemeruitschrijving

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Deelnemeruitschrijving
ArchiMate-element Deelnemeruitschrijving
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-0585ff13-ac2d-a533-6da8-050f4f8543d5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Deelnemeruitschrijving
Documentatie  : Het administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemeruitsc- hrijving Het verwerken van de aanmelding van een deelnemer en verzoek om uit te schrijven van een deelnemer. (BusinessFunction) Inschrijving Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsovere- enkomst Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijffu- nctie Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Extern inschrijfsysteem CompositionRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:27:17 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:27:17 CEST