Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-ef302614

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsprocesmodel > Vormen > Id-ef302614
ArchiMate-vorm Id-ef302614
Vorm-id  : Id-05e6bf09-f061-1b51-c277-9a42fcaa55e0
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocesmodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Onderzoek
ArchiMate-element  : Uitvoeren onderzoek (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 420
Y-coördinaat  : 552
Z-coördinaat  : 26
Breedte  : 373
Hoogte  : 25
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb5
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :