Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-8d13e3e2-6ea2-447e-ad99-84b349e84e8c

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiemodel (afhankelijkheden) > Vormen > Id-8d13e3e2-6ea2-447e-ad99-84b349e84e8c
ArchiMate-vorm Id-8d13e3e2-6ea2-447e-ad99-84b349e84e8c
Vorm-id  : Id-05e78117-33b5-ff02-ff28-82769c41d1e6
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiemodel (afhankelijkheden)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Learning content management systeem (ApplicationComponent)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1855
Y-coördinaat  : 858
Z-coördinaat  : 14
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff64
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :