Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0a0d1fd6-c4a5-441c-a753-5be13f940b23

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfunctiemodel (detail) > Vormen > Id-0a0d1fd6-c4a5-441c-a753-5be13f940b23
ArchiMate-vorm Id-0a0d1fd6-c4a5-441c-a753-5be13f940b23
Vorm-id  : Id-05f55ebd-59db-76e9-9b76-75ebd420dcbc
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfunctiemodel (detail)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-6faf80cf-2107-485e-8cd8-a1346168cc50
ArchiMate-element  : Onderzoekstoetsing (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1031
Y-coördinaat  : 313
Z-coördinaat  : 101
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :