Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-ba51be1a-0451-4675-a7d0-5175ca915622

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Onderwijsondersteuning > Vormen > Id-ba51be1a-0451-4675-a7d0-5175ca915622
ArchiMate-vorm Id-ba51be1a-0451-4675-a7d0-5175ca915622
Vorm-id  : Id-0668b3d0-cec6-bafa-28f3-9aaa0e58fb78
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Onderwijsondersteuning
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Opleiding (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 456
Y-coördinaat  : 852
Z-coördinaat  : 29
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :