Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-cf65830a-d22f-4c0a-a8f9-02eb13628e98

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsfuncties Onderzoek > Verbindingslijnen > Id-cf65830a-d22f-4c0a-a8f9-02eb13628e98
ArchiMate-verbindingslijn Id-cf65830a-d22f-4c0a-a8f9-02eb13628e98
Verbindingslijn-id  : Id-069e37fa-edc6-c834-fa13-f8974ceb6e08
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderzoek
ArchiMate-relatie  : Promovendusbegeleiding => Onderzoeksgegevens (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-ac5112cf-233a-4424-9a19-ad2f9859e63f (Promovendusbegeleiding)
Naar vorm  : Id-2645f8b1-1296-4b56-b694-5f017ba33ff2 (Onderzoeksgegevens)
Z-coördinaat  : 51
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :