Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-5a5e4261-b731-4be0-91cc-29b5802959ae

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties > Verbindingslijnen > Id-5a5e4261-b731-4be0-91cc-29b5802959ae
ArchiMate-verbindingslijn Id-5a5e4261-b731-4be0-91cc-29b5802959ae
Verbindingslijn-id  : Id-06a345cd-b435-da65-1c31-e49252b9b9cd
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties
ArchiMate-relatie  : Functioneel beheer => Evalueren verbeteringen (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-afac531e-630f-46d6-9084-2309e956c1df (Functioneel beheer)
Naar vorm  : Id-ae585232-ed12-4312-a7c2-2d2e4ff4c400 (Evalueren verbeteringen)
Z-coördinaat  : 296
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :