Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-3ea33064-6871-4ae9-a8ba-6573f1112f13

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Applicatiemodel (detail) > Vormen > Id-3ea33064-6871-4ae9-a8ba-6573f1112f13
ArchiMate-vorm Id-3ea33064-6871-4ae9-a8ba-6573f1112f13
Vorm-id  : Id-06a7099a-7eff-99f1-e361-b4db7e2007cd
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Applicatiemodel (detail)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-d43259cc-de71-4be4-9f1e-76198937233d
ArchiMate-element  : Corporate LMS-functie (ApplicationFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 433
Y-coördinaat  : 1440
Z-coördinaat  : 125
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :