Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Tactisch sturen

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsprocessen Sturing > Vormen > Tactisch sturen
ArchiMate-vorm Tactisch sturen
Vorm-id  : Id-06b0bb01-e4f3-374f-8686-12f6fd5f8019
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen Sturing
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Sturende processen
ArchiMate-element  : 
ArchiMate-view  : 
Label  : Tactisch sturen
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 24
Y-coördinaat  : 264
Z-coördinaat  : 9
Breedte  : 781
Hoogte  : 325
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #d2d7d7
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :