Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-2c5324dd-cc89-4417-9e49-4b897a26332e

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning > Verbindingslijnen > Id-2c5324dd-cc89-4417-9e49-4b897a26332e
ArchiMate-verbindingslijn Id-2c5324dd-cc89-4417-9e49-4b897a26332e
Verbindingslijn-id  : Id-06c49c24-5208-1e19-81cc-8b9b2c2ca30e
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning
ArchiMate-relatie  : Impactanalyse => Onderzoeksgegevens (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-ff1160e7-5f4b-4b66-a5fc-eb74a2e16197 (Impactanalyse)
Naar vorm  : Id-dc411355-aec3-4ad9-9688-275d4a897419 (Onderzoeksgegevens)
Z-coördinaat  : 23
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : (144;492)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :