Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-e1547d3c-0e3e-435a-8030-0ecf6a44afd2

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Onderwijs > Verbindingslijnen > Id-e1547d3c-0e3e-435a-8030-0ecf6a44afd2
ArchiMate-verbindingslijn Id-e1547d3c-0e3e-435a-8030-0ecf6a44afd2
Verbindingslijn-id  : Id-073cb399-eaba-b313-44ca-59b47860606a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Onderwijs
ArchiMate-relatie  : Toetsbeoordelingsfunctie => Medewerker (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-1dff97c8-42f4-4545-8edf-df02a132d973 (Toetsbeoordelingsfunctie)
Naar vorm  : Id-38dd73b2-2608-4822-a15f-7dc5bd1baa5a (Medewerker)
Z-coördinaat  : 61
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : (85;1393)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :