Id-809c62e1-51db-46d5-9601-eb1e59fbdcb4

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-809c62e1-51db-46d5-9601-eb1e59fbdcb4
ArchiMate-verbindingslijn Id-809c62e1-51db-46d5-9601-eb1e59fbdcb4
Verbindingslijn-id  : Id-07a8f242-c884-e16a-bde8-d62ae0769db0
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Organisatieonderdeel is gerelateerd aan Kostenplaats (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-5ff52f39 (Organisatieonderdeel)
Naar vorm  : Id-3c2d84ee (Kostenplaats)
Z-coördinaat  : 66
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (492;936)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :