Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-218c3a11-809c-41b9-8c71-92de64849e7e

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Vormen > Id-218c3a11-809c-41b9-8c71-92de64849e7e
ArchiMate-vorm Id-218c3a11-809c-41b9-8c71-92de64849e7e
Vorm-id  : Id-07b41eec-c082-4eef-018e-6c5bbf6143cb
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Configuratie-item (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 2772
Y-coördinaat  : 563
Z-coördinaat  : 47
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :