Id-20307321-2b3c-463b-94cd-e5631ae2ccdd

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-20307321-2b3c-463b-94cd-e5631ae2ccdd
ArchiMate-verbindingslijn Id-20307321-2b3c-463b-94cd-e5631ae2ccdd
Verbindingslijn-id  : Id-07c1c4b4-0882-29bb-bfa7-a77c7a49a967
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Ontsluiting fysiek materiaal verwerkt Onderzoeksgegevens (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-93de954b-23c1-4818-82db-70cf4adae814 (Ontsluiting fysiek materiaal)
Naar vorm  : Id-e7e53c1b-ee15-42ba-85e5-79ee52d242e9 (Onderzoeksgegevens)
Z-coördinaat  : 16
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1308;396)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :