Id-c7cce3b2-57bd-4ae1-92aa-70ac616a0d4e

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-c7cce3b2-57bd-4ae1-92aa-70ac616a0d4e
ArchiMate-verbindingslijn Id-c7cce3b2-57bd-4ae1-92aa-70ac616a0d4e
Verbindingslijn-id  : Id-07ccded5-0198-95d9-9615-82ee218e16fc
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Medewerker is gerelateerd aan Ruimte (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-837ab936 (Medewerker)
Naar vorm  : Id-f215708c (Ruimte)
Z-coördinaat  : 40
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (276;48),(0;48),(0;1236)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :