Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-c7cce3b2-57bd-4ae1-92aa-70ac616a0d4e

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-c7cce3b2-57bd-4ae1-92aa-70ac616a0d4e
ArchiMate-verbindingslijn Id-c7cce3b2-57bd-4ae1-92aa-70ac616a0d4e
Verbindingslijn-id  : Id-07ccded5-0198-95d9-9615-82ee218e16fc
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Medewerker => Ruimte (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-837ab936 (Medewerker)
Naar vorm  : Id-f215708c (Ruimte)
Z-coördinaat  : 40
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : (276;48),(0;48),(0;1236)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :