Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-1f14c985-eec9-4c63-94f8-d1939a699af2

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijs > Verbindingslijnen > Id-1f14c985-eec9-4c63-94f8-d1939a699af2
ArchiMate-verbindingslijn Id-1f14c985-eec9-4c63-94f8-d1939a699af2
Verbindingslijn-id  : Id-087f329f-47a1-cb7a-a2e7-609f8768c560
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijs
ArchiMate-relatie  : Onderwijsuitvoeringsbegeleiding => Stageactiviteit (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-f6db4f55-be18-438d-ae92-c55f91f38ca8 (Onderwijsuitvoeringsbegeleiding)
Naar vorm  : Id-f4f564aa-6208-44c0-8b7e-53f50db8d926 (Stageactiviteit)
Z-coördinaat  : 48
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :