Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-dcccdb71

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsprocesmodel > Vormen > Id-dcccdb71
ArchiMate-vorm Id-dcccdb71
Vorm-id  : Id-08bcf066-732e-1b45-ada4-20508c3d21d5
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocesmodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Ondersteunende processen
ArchiMate-element  : Afhandelen periodieke/continue verzoeken (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 36
Y-coördinaat  : 852
Z-coördinaat  : 2
Breedte  : 757
Hoogte  : 25
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb5
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :