Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-7c877242-6463-4e15-b2ed-cc5e504cddd1

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel > Vormen > Id-7c877242-6463-4e15-b2ed-cc5e504cddd1
ArchiMate-vorm Id-7c877242-6463-4e15-b2ed-cc5e504cddd1
Vorm-id  : Id-08c9236f-e217-75b4-1d9d-79817477baa8
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Onderwijsondersteuning (Grouping)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Left
X-coördinaat  : 48
Y-coördinaat  : 648
Z-coördinaat  : 112
Breedte  : 636
Hoogte  : 252
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffff64
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :