Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-abeed47f-ea41-454e-87ae-82fceb042c10

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Applicatiemodel > Vormen > Id-abeed47f-ea41-454e-87ae-82fceb042c10
ArchiMate-vorm Id-abeed47f-ea41-454e-87ae-82fceb042c10
Vorm-id  : Id-0914b049-8476-f131-fba2-c77559935d35
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Applicatiemodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-766f935f-a2da-4e47-83d9-b8768fe9f676
ArchiMate-element  : Inzetplanningssysteem (ApplicationComponent)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 252
Y-coördinaat  : 529
Z-coördinaat  : 31
Breedte  : 205
Hoogte  : 49
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :