Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-b386fca9-7563-4528-bca2-c3bca2fe5892

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Applicatiemodel (afhankelijkheden) > Vormen > Id-b386fca9-7563-4528-bca2-c3bca2fe5892
ArchiMate-vorm Id-b386fca9-7563-4528-bca2-c3bca2fe5892
Vorm-id  : Id-09329679-fd3b-5a98-33df-335c3090399f
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Applicatiemodel (afhankelijkheden)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : E-Depot (ApplicationComponent)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 616
Y-coördinaat  : 618
Z-coördinaat  : 43
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :