Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-b386fca9-7563-4528-bca2-c3bca2fe5892

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiemodel (afhankelijkheden) > Vormen > Id-b386fca9-7563-4528-bca2-c3bca2fe5892
ArchiMate-vorm Id-b386fca9-7563-4528-bca2-c3bca2fe5892
Vorm-id  : Id-09329679-fd3b-5a98-33df-335c3090399f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiemodel (afhankelijkheden)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : E-Depot (ApplicationComponent)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 616
Y-coördinaat  : 618
Z-coördinaat  : 43
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff64
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :