Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-5089e898-edd2-4ef5-94fc-f036a59346bd

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties > Verbindingslijnen > Id-5089e898-edd2-4ef5-94fc-f036a59346bd
ArchiMate-verbindingslijn Id-5089e898-edd2-4ef5-94fc-f036a59346bd
Verbindingslijn-id  : Id-093cd3b5-080c-b0af-4a07-047d2894dbe3
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties
ArchiMate-relatie  : Onderzoeksresultaatontsluiting => Ontwikkelen opleiding (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-15b300fb-5da7-4c8f-9059-3e71084031e7 (Onderzoeksresultaatontsluiting)
Naar vorm  : Id-e768eed3-ab8b-405b-9b19-e9bcb8c20590 (Ontwikkelen opleiding)
Z-coördinaat  : 329
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :