Id-6c6055c0-3cb4-4cf7-a08f-c67911635bd2

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-6c6055c0-3cb4-4cf7-a08f-c67911635bd2
ArchiMate-verbindingslijn Id-6c6055c0-3cb4-4cf7-a08f-c67911635bd2
Verbindingslijn-id  : Id-0b79d4bd-bc25-58c6-c729-39abae669f44
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Inzetplanning is gerelateerd aan Rooster (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-bd05ea86-f641-4490-90a6-3f5666217dce (Inzetplanning)
Naar vorm  : Id-6a5c54b5-7a2b-4f70-a41c-3a8ba21207da (Rooster)
Z-coördinaat  : 87
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :