Informatieverstrekking

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Informatieverstrekking
ArchiMate-element Informatieverstrekking
Contextdiagram
Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatievers- trekking Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseen- heid Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeve- nsbeheer Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Het werven van deelnemers en opdrachtgevers. (BusinessFunction) Deelnemerwer- ving Het beheren van gegevens over contactmomenten (ApplicationFunction) Contactengeg- evensbeheer Het werven van nieuwe deelnemers voor opleidingen. (BusinessProcess) Werven deelnemers Een deelnemer die gediplomeerd is. (BusinessObject) Alumnus Een doelgericht optreden van een organisatie waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst. (BusinessObject) Campagne Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een mens. (BusinessObject) Individu AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R CompositionRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:40:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:40:37 CEST