Informatieverstrekking

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Informatieverstrekking
ArchiMate-element Informatieverstrekking
Contextdiagram
Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatievers- trekking Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseen- heid Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een deelnemer die gediplomeerd is. (BusinessObject) Alumnus Het werven van deelnemers en opdrachtgevers. (BusinessFunction) Deelnemerwer- ving Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeve- nsbeheer Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Het beheren van gegevens over contactmomenten (ApplicationFunction) Contactengeg- evensbeheer Het werven van nieuwe deelnemers voor opleidingen. (BusinessProcess) Werven deelnemers Een mens. (BusinessObject) Individu Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een doelgericht optreden van een organisatie waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst. (BusinessObject) Campagne AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 21-04-2023 15:33:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 15:33:39 CEST