Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-35afbc5e-997b-42b4-850b-147a9f6a4f2d

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Sturing > Verbindingslijnen > Id-35afbc5e-997b-42b4-850b-147a9f6a4f2d
ArchiMate-verbindingslijn Id-35afbc5e-997b-42b4-850b-147a9f6a4f2d
Verbindingslijn-id  : Id-0c4bdfb2-61f0-4c23-1b26-6084aa241342
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Sturing
ArchiMate-relatie  : Rapportagefunctie bedient Overige externe rapportages (ServingRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e511f79a-6cf2-4d8d-bc34-78031059ce37 (Rapportagefunctie)
Naar vorm  : Id-e99631c6-86da-41cc-9288-b6e23f3ad5c9 (Overige externe rapportages)
Z-coördinaat  : 44
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (324;948)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :