Id-e58fedbd-1895-4387-9103-79715f338585

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-e58fedbd-1895-4387-9103-79715f338585
ArchiMate-verbindingslijn Id-e58fedbd-1895-4387-9103-79715f338585
Verbindingslijn-id  : Id-0d31f96a-0658-1915-13fd-588a92df481d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Medewerkerbeoordeling verwerkt Medewerker (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-60998649-f465-40b3-a29c-fb0e023a2a8c (Medewerkerbeoordeling)
Naar vorm  : Id-8f353fa1-4371-461e-9622-f79f94d35943 (Medewerker)
Z-coördinaat  : 97
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :