Medewerkercompetentie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Medewerkercompetentie
ArchiMate-element Medewerkercompetentie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-0d64c2bf-26ca-cfdc-73b3-6d248845c7f5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Medewerkercompetentie
Documentatie  : Geeft inzicht in de geschiktheid en inzetbaarheid van een medewerker op basis van competenties die binnen de taakstelling zijn gedefinieerd.
Type  : Informatieobject
Domein  : Bedrijfsvoering
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Geeft inzicht in de geschiktheid en inzetbaarheid van een medewerker op basis van competenties die binnen de taakstelling zijn gedefinieerd. (BusinessObject) Medewerkerco- mpetentie Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen. (BusinessFunction) Formatieplanni- ng Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. Competenties zijn samengesteld van karakter, verwijzen naar onderliggende vaardigheids-, kennis- en houdingsdomeinen en worden in een context toegepast en ontwikkeld (COLO, 2007). (BusinessObject) Competentie Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. (BusinessFunction) Medewerkerbe- oordeling Het beheren van gegevens over medewerkerbeoordelingen (ApplicationFunction) Medewerkerbe- oordelingsgeg- evensbeheer Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) Beoordeling Eenheid van geplande arbeidstijd. (BusinessObject) Formatieplaats AccessRelationship W AggregationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship beoordeelt AssociationRelationship vraagt Deze svg is op 19-04-2023 17:09:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 17:09:28 CEST