Definiëren en prioriteren verbeteringen

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Definiëren en prioriteren verbeteringen
ArchiMate-element Definiëren en prioriteren verbeteringen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-0e1b4292-3567-c618-0ba2-3d3ec483ebda
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Definiëren en prioriteren verbeteringen
Documentatie  : Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie.
Domein  : Sturing
Trigger  : Inventarisatie van verbeteringen is afgerond.
Preconditie  : Ideeën en voorstellen voor door te voeren verbeteringen zijn bekend.
Postconditie  : Door te voeren verbeteringen zijn gedefinieerd en geprioriteerd.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie. (BusinessProcess) Definiëren en prioriteren verbeteringen Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Verbeteringen doorvoeren vanuit het verschil tussen de beoogde en de geconstateerde en ervaren werking van de organisatie en haar prestatie. (BusinessProcess) Doorvoeren verbeteringen Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanag- ement Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performance- management Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuurb- eheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebeh- eer AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:41:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:41:15 CEST