Onderzoeksregistratie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Onderzoeksregistratie
ArchiMate-element Onderzoeksregistratie
Contextdiagram
Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregi- stratie Het mogelijk maken dat een promotie plaatsvindt. (BusinessProcess) Faciliteren promotie Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt. (BusinessObject) Impact Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksproj- ect Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksregi- stratiefunctie Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekscoll- aboratie Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvraa- g Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappel- ijk) onderzoek Het administratief en inhoudelijk ondersteunen van onderzoeken. (BusinessFunction) Onderzoeksdien- stverlening Het vastleggen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten. (BusinessProcess) Vastleggen onderzoeksvoort- gang Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfina- nciering De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksopz- et Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobje- ct AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W CompositionRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 09-10-2020 10:28:09 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:28:09 CEST