Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-8278fbc1-7b7d-4da0-a44a-38b231bf1fcf

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties > Verbindingslijnen > Id-8278fbc1-7b7d-4da0-a44a-38b231bf1fcf
ArchiMate-verbindingslijn Id-8278fbc1-7b7d-4da0-a44a-38b231bf1fcf
Verbindingslijn-id  : Id-10991875-6082-f867-af7d-a861bccb649c
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties
ArchiMate-relatie  : Projectmanagement => Implementeren veranderingen (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-a4cfca2f-de12-4986-b31f-9ff20a2d0ea9 (Projectmanagement)
Naar vorm  : Id-721515fd-39cc-48ec-b9f3-c228bb7af534 (Implementeren veranderingen)
Z-coördinaat  : 400
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :