Id-3e344a33-f6c2-4786-b6c0-c486f4b5a262

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-3e344a33-f6c2-4786-b6c0-c486f4b5a262
ArchiMate-verbindingslijn Id-3e344a33-f6c2-4786-b6c0-c486f4b5a262
Verbindingslijn-id  : Id-1149cc46-ea6b-37e1-d493-3f6943742be2
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Deelnemer is gerelateerd aan Werkproduct (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-32f6f8a6 (Deelnemer)
Naar vorm  : Id-1651b6c9 (Werkproduct)
Z-coördinaat  : 39
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (60;635),(60;1103),(1440;1103)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :