Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Maatschappelijk effect

⧼scam-am-models⧽ > HORA 2.1 > BusinessObjects > Maatschappelijk effect
⧼scam-am-element⧽ Maatschappelijk effect
ArchiMate_Object.png
⧼scam-pr-elementtype⧽  : BusinessObject
⧼scam-pr-element-id⧽  : Id-118ce9ea-4fa9-7131-f10a-38959c5e5447
⧼scam-am-model⧽  : HORA 2.1
⧼scam-pr-label⧽  : Maatschappelijk effect
⧼scam-pr-documentation⧽  : Het effect van een onderzoeksresultaat op de maatschappij.
Type  : Informatieobject
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Voorbeelden  : Octrooi, Startup
⧼scam-am-views⧽  : 
⧼scam-am-relationships-short⧽  :