Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Bestellen

ArchiMate-element Bestellen
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-12eeafe7-ae70-4194-700b-e3a965fc6c38
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Bestellen
Documentatie  : Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :