Id-379e2802-a104-4f59-b6a2-f82f3cde7637

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-379e2802-a104-4f59-b6a2-f82f3cde7637
ArchiMate-verbindingslijn Id-379e2802-a104-4f59-b6a2-f82f3cde7637
Verbindingslijn-id  : Id-13cd4322-8c33-6b2b-ed8e-936653a86672
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijsprogramma is gerelateerd aan Examenprogramma (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-a6350c56 (Onderwijsprogramma)
Naar vorm  : Id-f4a654e3 (Examenprogramma)
Z-coördinaat  : 57
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (564;178),(564;370),(456;370)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :