Id-aef34614-8487-44b2-86f8-3d017f237b8d

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-aef34614-8487-44b2-86f8-3d017f237b8d
ArchiMate-verbindingslijn Id-aef34614-8487-44b2-86f8-3d017f237b8d
Verbindingslijn-id  : Id-14599b3e-11b5-e4d6-d142-98351f9566ee
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Instelling is gerelateerd aan Opleiding (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e0a4bf7a-f2aa-4c6a-8e5b-95eed6cfa785 (Instelling)
Naar vorm  : Id-d3feacf2 (Opleiding)
Z-coördinaat  : 68
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (312;274)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :