Id-503597a5-5a84-487c-a2d8-b172d2789245

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-503597a5-5a84-487c-a2d8-b172d2789245
ArchiMate-verbindingslijn Id-503597a5-5a84-487c-a2d8-b172d2789245
Verbindingslijn-id  : Id-1577df94-342d-bdd9-b32b-abbae81860eb
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijsovereenkomst is gerelateerd aan Onderwijseenheid (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-19bc7432-b437-4819-92bc-c823a37e9c11 (Onderwijsovereenkomst)
Naar vorm  : Id-65a72b3d (Onderwijseenheid)
Z-coördinaat  : 76
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (648;406)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :