Onderwijsactiviteit

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Onderwijsactiviteit
ArchiMate-element Onderwijsactiviteit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-15dbfe2d-1e39-e4bd-16b9-2aba48988849
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijsactiviteit
Documentatie  : Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden. (BusinessFunction) Lesgroepvorm- ing Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstr- uctiefunctie Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseen- heiduitvoering Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplann- ing Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationFunction) Roosterwijzigi- ngsfunctie Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Lesroostercon- structie Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties. (BusinessObject) Onderwijsmat- eriaal De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage). (BusinessFunction) Onderwijsactiv- iteitenplanning Het ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemers (ApplicationFunction) Onderwijsplan- ningsfunctie Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeracti- viteit De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetplannings- functie Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseen- heiddeelname Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublic- atiefunctie AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship wordt ingepland in AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship is gerelateerd aan AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt ingepland in AccessRelationship R AssociationRelationship heeft betrekking op AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:39:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:03 CEST