Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-01c40755-b3fd-41b5-8d24-33526440eaca

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen Onderzoek > Vormen > Id-01c40755-b3fd-41b5-8d24-33526440eaca
ArchiMate-vorm Id-01c40755-b3fd-41b5-8d24-33526440eaca
Vorm-id  : Id-16b658d0-758e-82d3-b8b6-9694ab6f23fa
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen Onderzoek
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-92d3c170-35d2-49a0-920b-42bb6249eaaa
ArchiMate-element  : Produceren onderzoeks(tussen)resultaten (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 828
Y-coördinaat  : 300
Z-coördinaat  : 29
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :