Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-05102072-bbed-4138-97f6-f11ecf81a723

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Bedrijfsvoering > Vormen > Id-05102072-bbed-4138-97f6-f11ecf81a723
ArchiMate-vorm Id-05102072-bbed-4138-97f6-f11ecf81a723
Vorm-id  : Id-16d6054b-6026-2477-1934-1cc9fa8944e9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Bedrijfsvoering
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Factuurgegevensbeheer (ApplicationFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1473
Y-coördinaat  : 1236
Z-coördinaat  : 29
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff64
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :