Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning
Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning
Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringsonderste- uning Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregistratie Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningswerving Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksobjectwer- ving Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een overeenkomst tussen een instelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenkoms- t Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken. (BusinessFunction) Onderzoeksdatamana- gement Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobject Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksproject Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvraag De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksopzet Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfinancieri- ng Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt. (BusinessObject) Impact Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekscollaborat- ie AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 09-10-2020 10:26:30 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:26:30 CEST
Legenda


Originele kleuren
Domein
   
   
Synoniemen
   
   
   
   
   
Gegevenstype
   
   
   
Gegevenscategorie
   
   
   
   
   
   
   
Beschikbaarheid
   
   
   
   
Integriteit
   
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
   
   
Type
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-17004ecf-6346-6034-6555-e10c008005af
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning
Elementen  : 
Relaties  :