Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0c015514-bd4b-447d-9b0e-d424d4752349

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Sturing > Verbindingslijnen > Id-0c015514-bd4b-447d-9b0e-d424d4752349
ArchiMate-verbindingslijn Id-0c015514-bd4b-447d-9b0e-d424d4752349
Verbindingslijn-id  : Id-17395465-6865-af62-cbcd-7d4333e842ef
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Sturing
ArchiMate-relatie  : Rapportagefunctie verwerkt Resultaat (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e511f79a-6cf2-4d8d-bc34-78031059ce37 (Rapportagefunctie)
Naar vorm  : Id-4e90e5bb-5426-4953-8b52-fc793fef1138 (Resultaat)
Z-coördinaat  : 39
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (300;696)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :