Competentie

ArchiMate-element Competentie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-173d193b-c87e-48f9-af15-fe9c298ca986
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Competentie
Documentatie  : Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. Competenties zijn samengesteld van karakter, verwijzen naar onderliggende vaardigheids-, kennis- en houdingsdomeinen en worden in een context toegepast en ontwikkeld (COLO, 2007).
Domein  : Onderwijs, Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Opleidingscompetentie
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : openbaar
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :