Id-98695036-92fb-4d68-8c85-c33c8af0e6e3

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-98695036-92fb-4d68-8c85-c33c8af0e6e3
ArchiMate-verbindingslijn Id-98695036-92fb-4d68-8c85-c33c8af0e6e3
Verbindingslijn-id  : Id-17e873d8-0a7c-84f0-a85a-718af57285f7
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Identiteitenbeheer verwerkt Autorisatie (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-949fb70b-a40b-42d5-9da1-6642ccf815b9 (Identiteitenbeheer)
Naar vorm  : Id-e4012712-5c26-4afa-864f-db2972e20600 (Autorisatie)
Z-coördinaat  : 194
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :