Id-8222d444-ebfb-48ea-b7b1-e5685e0aa689

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-8222d444-ebfb-48ea-b7b1-e5685e0aa689
ArchiMate-verbindingslijn Id-8222d444-ebfb-48ea-b7b1-e5685e0aa689
Verbindingslijn-id  : Id-1a2b0283-b3a7-fa29-bf1b-75111575ee22
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijsprogramma is gerelateerd aan Minor (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-a6350c56 (Onderwijsprogramma)
Naar vorm  : Id-77314f5c (Minor)
Z-coördinaat  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :