Id-a29d217d-6c85-4402-8dd8-6b9029a5b3d4

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-a29d217d-6c85-4402-8dd8-6b9029a5b3d4
ArchiMate-verbindingslijn Id-a29d217d-6c85-4402-8dd8-6b9029a5b3d4
Verbindingslijn-id  : Id-1cf32594-fd11-dc82-65e3-f0ff53596c88
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijseenheidinschrijving verwerkt Onderwijseenheiddeelname (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-209e9555-19aa-48e0-8ada-1c8417c6bf90 (Onderwijseenheidinschrijving)
Naar vorm  : Id-f969c6f5-96e7-417c-87de-1a465e0d4374 (Onderwijseenheiddeelname)
Z-coördinaat  : 97
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :