Id-b0d638ea-2c81-479e-95fd-286caae8aebc

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-b0d638ea-2c81-479e-95fd-286caae8aebc
ArchiMate-verbindingslijn Id-b0d638ea-2c81-479e-95fd-286caae8aebc
Verbindingslijn-id  : Id-1d2e6b48-140b-2f20-eb2b-c438a6f1f679
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Medewerkerbeoordeling verwerkt Medewerkercompetentie (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-60998649-f465-40b3-a29c-fb0e023a2a8c (Medewerkerbeoordeling)
Naar vorm  : Id-4e6e1a28-eed8-47af-a8dc-d32ca6a77d63 (Medewerkercompetentie)
Z-coördinaat  : 99
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :