Id-b5c89a80-32c2-4289-9a2a-c976e6fb027a

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-b5c89a80-32c2-4289-9a2a-c976e6fb027a
ArchiMate-verbindingslijn Id-b5c89a80-32c2-4289-9a2a-c976e6fb027a
Verbindingslijn-id  : Id-1d565d11-913e-b488-0956-faa035f99cf2
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Servicemanagement verwerkt Werkorder (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-44a98285-1c95-4c0d-b7b6-baa4977fc961 (Servicemanagement)
Naar vorm  : Id-1b4a4482-c0be-43bc-a5da-1926cf250300 (Werkorder)
Z-coördinaat  : 172
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :