Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-493c5242-cc04-4246-9581-ce367515bb30

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Informatiemodel > Vormen > Id-493c5242-cc04-4246-9581-ce367515bb30
ArchiMate-vorm Id-493c5242-cc04-4246-9581-ce367515bb30
Vorm-id  : Id-1e031ac2-f2f3-7752-a529-795ff1550b30
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Informatiemodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Onderwijs (Grouping)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Left
X-coördinaat  : 48
Y-coördinaat  : 216
Z-coördinaat  : 12
Breedte  : 636
Hoogte  : 408
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffff
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :