Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Contactbeheer

ArchiMate-element Contactbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-1e5059b0-d757-eae2-5f36-ee36d51751a9
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Contactbeheer
Documentatie  : Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :